NEWS ABOUT WORKS DOWNLOADS BIOGRAPHY COLLABORATORS CONTACT BACK LIST NEXT
Double Exposure

YEAR : 2007
EXHIBITION : Solo exhibition, Salen, Gl. strand, Copenhagen, DK
MEASURES : Adabtable to the site specific window measures.
MATERIALS : Mdf-boards, wooden fillets, translucent acrylics, translucent plastic foil, light enhancement foil, screws, glue, model cardboard, computer, light sensitive sensors, cables, formers, velcro tape.

DOWNLOAD : Double_Exposure.pdf / size 1 MB

(Text in Danish, English translation soon)
Bygningen, som i dag huser GL. STRAND, har med få undtagelser været fastholdt i en fysisk, arkitektonisk permanens siden sin opførelse i 1750. Dette både i sit eks- og interiør. Bygningens udstillingsdel er fordelt på tre etagedæk, forbundet af den originale trappeopgang og en moderne elevator. Beliggende på tredie sal indføjer Salen sig som et selvstændigt, afgrænset rum med sydøstvendt vinduesparti.

Salens arkitektur er i metaforisk forstand fastfrosset/stivnet og fremstår som en historisk lomme i tid og rum. Kun solens penetration af rummets vinduer skifter og transformerer ubønhørligt rummet med sin fluktuerende og uforudsigelige intensitet. Netop dette forhold mellem det fikserede statiske rum, Salen, og solen som en transformatorisk tidsfaktor er i vores optik en yderst interessant konstellation.

Dette forhold er et af udgangspunkterne for Double Exposure, der på et formmæssigt plan manifesterer sig i tre fritstående lysmoduler, der i første omgang udgør en principiel formmæssig spejling af de tre eksisterende vinduespartier i Salen. Alle vinduesglas inklusiv lysmodulerne er beklædt med en semitransparent transluscent film, der diffuserer lyset og slører for et direkte udsyn. En lysfølsom sensor registrerer og måler kontinuerligt det udefra kommende sollys' intensitet og farvetemperatur. Målingerne bliver fortløbende sendt til en computer, der i realtid videresender de indkomne informationer til de tre lysmoduler, som simulerer sollysets intensitet og temperatur.

Denne subtile forskydning trækker en bevidst tråd til maleren Vilhelm Hammershøis interiørmalerier, som på et parallelt plan netop arbejder med betragterens møde med (maleriets) rumlige repræsentationer. Hammershøi etablerer i en række af sine malerier en lignende opløsning af rumforløb med brug af lysindfald, som i samme punkt udvider rummet med et potent forestillingsrum og ophæver rummets forankring til et konkret sted.

Double Exposure bygger således bl.a på erfaringerne fra Hammershøis arkitektoniske miljøer. Via den direkte korrespondance mellem de tre "originale" lysindfald og de tre spejlede udgaver af samme bliver det dobbeltrepræsenterede sollys til et instrument for etableringen af et rum situeret i en dobbelttid, og det er i relationerne mellem arkitekturen, det perciperende subjekt og det dobbelteksponerede sollys at værket artikuleres.
 
Interior view of the hall with (left) existing window and (right) light module
Interior view of the hall with (left) existing window and (right) light module
Interior view from four corners of the Hall
Light transformation
The movie exemplifies how the luminosity and colour temperature of the sun transform during different times of the day.

To run the movie you will need Flash Player 8 or higher, get it here.
Layout of the installment
Layout of the Hall marking up the installment of light modules, computer and light sensor
Interior view of the three light modules and a person
Interior view of the three light modules and two persons
Interior view : corresponding windows and inflow of light
Interior view : corresponding windows and inflow of light
Interior view : corresponding windows and inflow of light