NEWS ABOUT WORKS DOWNLOADS BIOGRAPHY COLLABORATORS CONTACT BACK LIST NEXT
PSS_Cell

YEAR : 2006
EXHIBITION : Honey I’m Home, Danish Design Center, Cph, DK
MEASURES : W = 230 cm x H = 260 cm x L = 290 cm
MATERIALS : Spraypainted MDF, laths, paint, acrylic, fittings, screws, compact wool felt, lighting equipment, cables.
DOWNLOAD : PSS_Cell.pdf / size 940 K

(Text in Danish)
PSS_Cell udgør et cellulært fleksibelt rumkonstrukt, som identi-ficerer sig med rum-krop-forestillinger i Science Fiction og first-shooter computerspil. I disse fiktions-genrer opstilles nye regelsæt for forholdet mellem krop og rum, som vi med PSS_Cell forsøger at oversætte til en realfysikalitet. Det er det vores hensigt på et principielt plan, at opstille et set unikke regler for interrelationerne mellem subjekt og rum.

PSS_Cell manifesterer sig i udstillingsrummet som en fritstående arkitektur, subjektet kan bevæge sig ind i. Arkitekturens indre er programmeret til at rumme et antal funktionaliteter som i indgangspositionen er nulstillede og således ikke synlige for subjektet. Gulv, loft og endevægge består hvér af et gult underliggende grid og fem isatte, hvide pixler/fliser. På hver pixel er påmonteret to filtsnipper.

De nulstillede funktionaliteter er indlejret i de hvide pixler og kan aktiveres ved at trække i en af filtsnipperne (vendbart gulv, sidde-modul, arbejdsbord, vindue, belysning, reol). På den måde kan rummet fortløbende konfigureres efter behov.Funktionaliteterne kan enkelt aktiveres og kombineres og vigtigst, tilbageføres i deres udgangsposition, således at rummet nulstilles. Tilbage står kroppen.
 
External view : (Left) facing the closed entrance section of PSS_Cell. (Right) Pushing the sliding door aside
External view : from behind with open sliding door.
 
 
Internal view : demonstration of the reversible floor modules.
 
Internal view : two examples of unfolding the modules. (Left) the window, lighting, and table. (Right) shelf.
 
 
Internal view : unfolding the combined window, lighting and table module
External view : a glance through the window with the combined window, lighting and table unfolded