NEWS ABOUT WORKS DOWNLOADS BIOGRAPHY COLLABORATORS CONTACT BACK LIST NEXT
PSS_M100

YEAR : 2004
EXHIBITION : The Inaugural Show, Kirkhoff, Copenhagen, DK
MEASURES : ???
MATERIALS : MDF, paint, screws,sticker print
DOWNLOAD : PSS_M100_dk.pdf / size 10 MB

(Danish text)
PSS_M100 er en principiel 1:15 skalamodel af en 100 meter lang, hul, rørformet struktur. Rørets grundmål svarer til 2,44 x 2,44 meter. Strukturen er på ydersiden stabiliseret af et elfenbensgult skelet. M100 er den første præsentation i en serie projekter, der tager afsæt i begrebet 100 meter. Begrebet aktiverer og undersøger den kropslige bevægelse som funktion af tid og rum. M100 er principielt konstrueret til at kunne forplante sig i en given kontekst. I den konkrete skalamodel har vi valgt et varieret landskab med græsmark, å, terræn, skov, og sandklitter som topologi/kontekst. Men den kunne ligesåvel placeres i en urban kontekst og f.eks. skære sig
igennem bebyggelser eller udfolde sin volumen på veje og pladser. Rørstrukturens indvendige flader er enhedshvide på gulv, vægge og loft. De ydre sider og top, rørstrukturens hud, er defineret som en pixeleret, spejlet farvegengivelse af omgivelserne.

Det er subjektets/personens egen deterministiske valg at bevæge sig ind i rørstrukturens indre. Rørstrukturens lukkede korridor begrænser subjektets bevæglesesfrihed til (1) bevægelse frem, (2) bevægelse tilbage og (3) stilstand. Jo længere ind i korridoren subjektet bevæger sig desto længere er der til udgangspunktet og jo kortere til endepunktet, og vice versa. Strukturens 100 meter lange udstrækning er et parallelrum i den forstand at subjektet uden videre kan bevæge sig ad en given, forudbestemt hundredemeter strækning i den samme kontekst som M100 samtidigt befinder sig i. Men netop i kraft af, at M100 territorialiserer en hundrede meter strækning, aktiveres de perceptuelle sanser og forestillingsapparatet: Den hundrede meter lange hvide korridor ligger blotlagt for øjet. Subjektet kan bevæge sig ind i korridoren, men er på et erfaringsmæssigt plan ikke i besiddelse af en konkret viden om hvad der kan ske, vil ske og ikke sker, hvis hun træder ind i korridoren. Rummet er ikke længere blot en fysisk materialitet,
men er i lige så høj grad betinget af forestillingen om hvad et rum er. Det er netop i koblingen af den kropslige bevægelse i tid og korridorens udstrækning at PSS_M100 aktiveres.
 
 
Installation at the Inaugural Show, Kirkhoff
Layout of the topology wihtout and with tunnel
 
 
 
Grass terrain
 
Lake terrain
 
Forrest terrain
Dune terrain